จุลินทรีย์จามิน่า (Jamina) New_icons_20

สูตรย่อยสลายตอซังข้าวและลดปัญหาข้าวดีด

jamina

จุลินทรีย์นาโนชีวภาพ สูตรย่อยสลายตอซังข้าวและลดปัญหาข้าวดีด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกำหนดสูตรเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาภาคเกษตรโดยเฉพาะปัญหาตอซังข้าวซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนจากการแก้ปัญหาด้วยการเผา ปัญหาข้าวดีดซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวและราคาข้าว และปัญหาสภาพดินเป็นกรด-ด่างซึ่งส่งผลกระทบทำให้ผลผลิตตกต่ำ ปัญหาดังกล่าวจะถูกกำจัดด้วยจุลินทรีย์นาโนชีวภาพ สูตรย่อยสลายตอซังและลดปัญหาข้าวดีด เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตรที่ช่วยลดปัญหาการทำเกษตร ขณะเดียวกันจะช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่าย สะดวก ปลอดภัยทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

jamina3

เป็น ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพชนิดผง ผลิตจากจุลินทรีย์ธรรมชาติหลากหลายสายพันธุ์ดี โดยกระบวนการคัดเลือกจุลินทรีย์บริสุทธิ์จากธรรมชาติ คัดกรองเฉพาะจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีที่มีประโยชน์และพัฒนาสายพันธุ์ด้วยวิธี การทางนาโนเทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความเข้มข้นสูง มีระดับความเข้มข้นที่ 100 ล้านเซลล์ต่อกรัม


คุณสมบัติ

 • ลักษณะเป็นผงเกล็ดขนาดเล็กสีแทน
 • ปริมาณความเข้มข้น  cfu/g
 • สายพันธุ์จุลินทรีย์ Bacillus Spp 5 ชนิด, Pseudomonas Spp 2 ชนิด
 • ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.0 – 8.5
 • ค่าความชื้น 15%
 • บรรจุภัณฑ์เป็นซองขนาด 28 กรัม
 • ข้อแนะนำในเก็บรักษา “ไม่ควรแช่แข็ง”

   

  คุณประโยชน์

  • ย่อยสลายตอซังข้าวและฟางข้าวภายใน 5-7 วัน
  • ย่อยเมล็ดข้าวดีด เมล็ดข้าวเด้งที่ตกค้างในแปลงนา
  • ปรับสภาพดินให้เป็นกลาง ทำให้ดินโปร่งและร่วนซุย
  • ทำลายศัตรูพืชในดิน เช่น จุลินทรีย์กลุ่มเชื้อโรค ไข่แมลง ฯลฯ
  • ส่งเสริมจุลินทรีย์กลุ่มดีช่วยสร้างปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติในแปลงนา
  • ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน

  jamina2

  jamina4

  วิธีใช้และอัตราการใช้

  • ใช้จุลินทรีย์ผงจำนวน 1 ซองต่อพื้นที่นา 1 ไร่
  • ผสมน้ำสะอาดอัตราจุลินทรีย์ 1 ซองต่อน้ำ 100-200 ลิตร
  • นำน้ำจุลินทรีย์ไปฉีด รด ราด หรือสาดให้ทั่วแปลงนา 1 ไร่
  • ปล่อยทิ้งไว้ 5-7 วัน ตอซังข้าวจะถูกย่อยสลายเปื่อยยุ่ย
  • ทำเทือก หว่านข้าวหรือปลูกข้าวต่อไปได้เลย

  jamina_process


  VDO การใช้วิธีการใช้จามิน่าอย่างถูกต้อง

   

  ชมภาพการใช้จามิน่ากับการสลายซอตังและฟางข้าว ->>Click

  ดาวน์โหลด Brochure_Jamina.pdf

  จัดจำหน่ายโดย:

  บริษัท อะโกรนาโนไบโอเทค จำกัด
  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

  โทร. 081-8962878, 081-9225465
  www.agronanobiotech.com
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


  แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2011 เวลา 13:10 น. )